Polityka prywatności i plików cookies

 

Polityka prywatności i plików cookies obowiązuje od dnia 30.04.2023 roku

Cele Polityki prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.syrob2b.pl, zwanego dalej „Sklepem internetowym”, w tym również jego podstron, administrowanego przez SYRO SP. Z O.O. ul. Krakowska 127, 43-512 Bestwina, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000800985 NIP: 6521722667, numer Regon: 242977279, zwaną dalej jako SYRO SP. Z O.O..

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez SYRO SP. Z O.O. towary i usługi.

Nadrzędnym celem firmy jest zapewnienie Użytkownikom Sklepu internetowego ochrony prywatności z poziomu co najmniej odpowiadającemu standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Informujemy, że w ramach Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. SYRO SP. Z O.O. nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Każdy Użytkownik powinien przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu internetowego SYRO SP. Z O.O. jest firma SYRO SP. Z O.O. Sp. z o.o. . W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@SYRO SP. Z O.O..pl

 

Zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W trakcie przeglądania oferty Sklepu internetowego przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Samo przeglądanie zawartości Sklepu internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego takiego jak koszyk, zamówienia i zakup produktów i usług, jest poprzedzone procesem rejestracji, w którym Użytkownik powinien wprowadzić jego dane osobowe. Niepodanie przez Użytkownika danych osobowych lub wprowadzenie nieprawdziwych danych osobowych ograniczy mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego takich jak między innymi prawidłowe zamówienie produktów i usług.
 4. W Sklepie internetowym zamieszczony jest formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na oferowane przez SYRO SP. Z O.O. towary i usługi. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika będzie wymagane w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie organizowanym w ramach Sklepu internetowego.

 

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

– Użytkownik Sklepu internetowego celem rejestracji w sklepie internetowym SYRO SP. Z O.O. oraz celem zamówienia produktów i usług zostanie poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego, są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

– Podane dane osobowe wprowadzone podczas procesu rejestracji, umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się do Sklepu internetowego w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zamówień wobec Użytkownika.

– Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Sklepu internetowego.

– Jeżeli Użytkownik Sklepu internetowego złożył zamówienie na usługę bezpłatnego dostarczania newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej podczas procesu rejestracji (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.

-W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez SYRO SP. Z O.O. zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

– Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

 

Google

-Informacje, które są zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o:

1. regionie, z którego nastąpiło połączenie,

2. numerze IP,

3. dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń,

4. liczbie otwieranych podstron Sklepu internetowego lub do personalizacji zawartości podstron Sklepu internetowego.

Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Sklepu internetowego. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej dotyczącym udostępniania danych. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

W przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

 

Uprawnienia Użytkowników

– Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

– W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

– Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów poprzez kontakt z administratorem Sklepu internetowego.

 

Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Sklepem internetowym) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Sklepu internetowego, dostosowywanie Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Sklepu internetowego
 3. W Sklepie internetowym wykorzystujemy pliki cookies Google AdWords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.
 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Sklepu internetowego i kończy jej zamknięciem,
  • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Sklepu internetowego) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  • własne pliki cookies zamieszczane przez Sklep internetowy oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez SYRO SP. Z O.O., w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Sklepu internetowego w celach statystycznych.

 

Znajdź produkty